ADVOKATJOBB:

Er du advokat med bred erfaring innen selskapsrett og transaksjoner?

Søknadsfrist: Løpende

OVF forvalter eiendom, kulturminner, naturressurser og kapital. OVF ble opprettet i 1821 med grunnlag i Grunnloven § 116, og er et eget rettssubjekt regulert i lov om Opplysningsvesenets fond.

Vi er en av landets største grunneiere, med omlag

900 000 dekar med skog og utmark

600 eiendommer fordelt på 357 kommuner

6000 festekontrakter med festere over hele landet

3 milliarder i finansportefølje

Les mer om OVF her: www.ovf.no

I konsernet inngår de to datterselskapene Clemens Eiendom og Clemens Kraft.

Clemens Eiendom er en profesjonell eiendomsutvikler og - forvalter. Eiendomsutviklingen skjer som regel i samarbeid med kommuner og lokale interesser - og skal bidra til stedsutvikling og lokal verdiskapning. Selskapet eier og forvalter i tillegg 10 næringseiendommer. Les mer her: www.clemenseiendom.no

Clemens Kraft er en av landets største eiere og drivere av småkraftverk. Selskapet har 50 kraftverk i drift. Selskapet har en samlet produksjon i overkant av 700 GWh, som tilsvarer strømbruken til om lag 35 000 husstander årlig. Les mer her: www.clemenskraft.no


Søknadsfrist: Løpende


Arbeidssted: Oslo

Jobbtype: Advokat

Type stilling: Fast


SØK STILLINGEN HER

Er du advokat med bred erfaring innen selskapsrett og transaksjoner? Da kan dette være stillingen for deg.

Om stillingen

Vi har ledig stilling som advokat og søker etter en ny kollega med bred erfaring, særlig innenfor selskapsrett og transaksjoner. OVFs avdeling for juridisk og compliance består av 5 advokater som driver juridisk rådgivning til hele konsernet innenfor et bredt spekter av rettsområder, med hovedvekt på bl a eiendomsrettslige, kontraktsrettslige, selskapsrettslige og anskaffelsesrettslige spørsmål. Avdelingens advokater prosederer jevnlig saker for norske domstoler på vegne av hele konsernet.

Kvalifikasjonskrav

Vi ser etter deg som har

  • mastergrad i rettsvitenskap/juridisk embetseksamen
  • advokatbevilgning og minst 4-5 års erfaring som advokat
  • solid juridisk kompetanse, fortrinnsvis med erfaring innen selskapsrett og transaksjoner.
  • gode analytiske evner, godt juridisk skjønn, beslutningsevne og høy gjennomføringskraft
  • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
  • svært gode relasjonelle egenskaper

Det er i tillegg en styrke om du har

  • erfaring fra eiendomsrettslige spørsmål
  • erfaring fra compliancearbeid

Våre verdier

Åpen, etterrettelig, fremtidsrettet og engasjert er våre verdier og noe du må kjenne deg igjen i. Som medarbeider i OVF forventes det at du skaper gode resultater, gode kundeopplevelser, godt arbeidsmiljø og at du bidrar til samhandling på tvers av hele konsernet.

Vi tilbyr

Vi tilbyr fleksibel arbeidstid og arbeidssted, sentral beliggenhet og konkurransedyktige betingelser med medlemskap i Statens Pensjonskasse.

Hos oss får du et tverrfaglig og godt arbeidsmiljø med viktige og spennende oppgaver i en virksomhet som er under stadig utvikling

Spørsmål om stillingen

Spørsmål til stillingen kan rettes til
Juridisk direktør Stig Halvor Langmoen
på telefon 480 12 279

I OVF er vi opptatt av mangfold. Vi jobber for et inkluderende arbeidsliv og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, funksjonsevne og kulturell bakgrunn. Vi bidrar i inkluderingsdugnaden og er med på å realisere regjeringen sitt mål om at 5 prosent av faste nyansatte i staten skal være personer med funksjonsnedsettelse og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere. Dersom du har behov for tilrettelegging, prøver vi å oppfylle dette så langt det lar seg gjøre. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om funksjonsnedsettelse, innvandrerbakgrunn eller hull i CV-en kan bli brukt til statistikkformål.

Du kan be om å bli unntatt fra den offentlige søkerlisten. Dette må i så fall begrunnes. Vi kontakter deg dersom ønsket ditt ikke tas til følge.

Powered by Labrador CMS