ADVOKATJOBB:

CMS Kluge Advokatfirma søker advokater og advokatfullmektiger

Søknadsfrist: 16. januar

CMS Kluge er et fullservice forretningsadvokatfirma, med kontorer i Oslo, Stavanger og Bergen. Kluge ble etablert i Stavanger i 1923 og har siden vært en historie om kontinuerlig vekst. Vi er en foretrukken rådgiver og diskusjonspartner for mange av de mest sentrale aktørene i norsk næringsliv, og har et solid internasjonalt nettverk.CMS Kluge har en sterk posisjon innen energi, eiendom, infrastruktur, teknologi og offentlig sektor. I 2021 ble vi en del av CMS, noe som har bidratt til å styrke vår internasjonale tilstedeværelse betydelig. Våre kompetanseområder er selskapsrett og M&A, energi og klima, IPR/teknologi og media, eiendom og entreprise, infrastruktur og prosjekter, bank og finans, tvisteløsning, arbeidsrett, konkurranse- og EU-rett, offentlige anskaffelser, immaterialrett, forsikringsrett, Life Sciences & Helse, TMC, ESG, Private Equity og skatterett.CMS Kluge skal gjennom rådgivning og tett oppfølging bidra til klientens verdiskapning og bistå når komplekse juridiske spørsmål skal løses. Vi ønsker å være en langsiktig samarbeidspartner med meget god kunnskap om, og forståelse for, klientens virksomhet og bransje.


Søknadsfrist: 16. januar


Arbeidssted: Stavanger

Jobbtype: Advokater og advokatfullmektiger

Type stilling: Fast


SØK STILLINGEN HER

Vårt team "Energi, industri og klima" er i vekst, og vi søker derfor nye advokater og advokatfullmektiger.

CMS Kluge Advokatfirma AS er et ledende forretningsadvokatfirma. Vårt kontor i Stavanger er regionens største advokatkontor, med mer enn femti ansatte. Våre energirettsadvokater jobber bredt med hele spekteret av aktører, fra energiselskaper til kontraktører og underleverandører. Samlet er vi blant landets største fagmiljøer innen dette feltet.

Mange av våre klienter er under omstilling fra tradisjonell olje- og gassvirksomhet til fornybar energiproduksjon. Dette stiller krav til tverrfaglighet og nytenkning fra oss advokater. Har du lyst til å ta del i denne omstillingen?

Vi søker deg som

  • har interesse for og eventuelt erfaring med energiregulatorisk rammeverk, med kontraktsarbeid eller med transaksjoner, og
  • holder et høyt faglig nivå og kommuniserer presist skriftlig og muntlig. Gode engelskkunnskaper er et fortrinn.

Vår arbeidskultur er preget av fokus på fag, lagspill og kunnskapsdeling. Det er derfor svært viktig for oss at du er en person som samarbeider godt og som vil bidra til vårt gode arbeidsmiljø. Vi tilrettelegger for fleksibilitet, med mulighet til å påvirke egen arbeidshverdag.

Du vil være tilknyttet vårt flotte kontor på toppen av Herbarium i Stavanger sentrum, og samarbeide med ansatte på våre kontor i Bergen og Oslo. Det er også gode muligheter for å jobbe opp mot andre CMS-kontorer, særlig i Storbritannia og i Tyskland.

Ta gjerne kontakt med Christina Riiser Bøtun (HR Manager) på tlf. 951 12 882 eller Siv V. Madland (avdelingsleder) på tlf. 920 30 473 dersom du har spørsmål.

Søknad må sendes senest 16. januar 2022, med nærmere beskrivelse av relevant kompetanse og erfaring. CV, vitnemål og attester må vedlegges.

Powered by Labrador CMS