ADVOKATJOBB:

Juridisk rådgiver

Søknadsfrist: 1. februar

Norges Bank er landets sentralbank. Norges Bank skal fremme økonomisk stabilitet og forvalter store verdier på vegne av fellesskapet. Banken har to virksomhetsområder. Sentralbankvirksomheten (SBV) har ansvaret for utøvelse av pengepolitikken, finansiell stabilitet, markedsoperasjoner og forvaltning av valutareservene. Norges Bank Investment Management (NBIM) har ansvar for å forvalte Statens pensjonsfond utland (SPU).

Norges Bank er underlagt offentlighetsloven og søkerlisten til stillingen er offentlig. Dersom en søker ønsker å bli unntatt offentlighet må dette begrunnes. Vi gjør oppmerksom på at en søker kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Les mer på våre hjemmesider.


Søknadsfrist: 1. februar


Arbeidssted: Oslo

Jobbtype: Juridisk rådgiver

Type stilling: Fast


SØK STILLINGEN HER

Er du jurist og ønsker å jobbe med personvern hos en av Norges viktigste samfunnsaktører?

I Norges Bank blir du en del av et hyggelig og faglig sterkt team i juridisk seksjon som yter juridisk rådgivning til sentralbankvirksomheten og Norges Banks administrasjon. Som personvernrettsjurist vil du ha fagansvar for personvernrett i seksjonen.

Ansvar og arbeidsoppgaver

Ditt hovedansvar vil være juridisk rådgivning i saker som gjelder personvern, og bistå organisasjonen med å løse løpende personvernrettslige problemstillinger. For å sikre riktig behandling av personopplysninger i virksomheten kreves tett dialog og oppfølging med bankens avdelinger, og rådgivning til, samarbeid og koordinering med personvernombudet.

Du vil utrede og gi råd om ulike personvernrettslige problemstillinger, blant annet:

 • Vurdere behandlingsgrunnlag for personopplysninger
 • Vurdere grunnlag for overføringer av personopplysninger til tredjeland (Schrems II)
 • Utarbeide/fremforhandle databehandleravtaler
 • Utarbeide notater og annet skriftlig grunnlag for beslutningsprosesser
 • Bistå med å utarbeide personvernkrav i anskaffelser
 • Bistå med å utvikle og følge opp internt regelverk og prosedyrer
 • Delta i prosjekter og utviklingsoppgaver innenfor fagområdet

Det vil også være mulig å arbeide med andre relevante fagområder innenfor seksjonens ansvarsområde, avhengig av interesse, kompetanse og erfaring.

Vi ser etter deg deg som har

 • Cand. jur. eller mastergrad i rettsvitenskap med gode resultater fra et norsk universitet, gjerne med spesialisering innen personvernrett
 • Minimum to års erfaring med rådgivning og/eller utredning av juridiske problemstillinger innenfor personvernrett fra et advokatfirma og/eller i en større, kunnskapsintensiv virksomhet
 • Gode kommunikasjonsferdigheter skriftlig og muntlig, på norsk og engelsk

Spesielle krav: For stillingen kreves tilfredsstillende vandel, ordnet privatøkonomi og sikkerhetsgodkjenning etter Norges Banks regelverk. Politiattest kreves fremlagt. Utdannelse og arbeidserfaring vil bli verifisert.

Personlige egenskaper

 • Du stiller høye krav til kvalitet og leveranser, og omsetter overordnede rammebetingelser til operative råd, prosedyrer og prosesser
 • Du har kapasitet til å sette deg inn i komplekse problemstillinger, blir kjent med virksomhetens ulike behov og søker å finne løsninger på utfordringer i organisasjonen
 • Du er strukturert og presenterer faglige vurderinger på en ryddig og overbevisende måte
 • Du er positiv og engasjert og bygger relasjoner i organisasjonen, slik at du kan bidra til at virksomhetens ulike avdelinger og enheter jobber godt sammen og når sine mål
 • Du er endringsvillig og fleksibel, både med hensyn til rammebetingelser og arbeidstid/-mengde

Vi tilbyr

 • En sentral og viktig faglig rolle i en virksomhet med stort samfunnsansvar
 • Interessante faglige utfordringer i en kompleks kunnskapsorganisasjon
 • Et miljø med høyt kompetansenivå på alle områder og en organisasjon som legger til rette for faglig og personlig utvikling
 • Et hyggelig arbeidsmiljø med engasjerte og gode kolleger
 • Konkurransedyktige betingelser og et bredt tilbud innenfor bedriftsidrett og andre sosiale aktiviteter
Powered by Labrador CMS