ADVOKATJOBB:

Ledig stilling som advokat v/advokatenheten i Vestfold og Telemark fylkeskommune

Søknadsfrist: 20. mai

Fylkeskommunen er politisk styrt med fylkesordfører som øverste politiske leder. Fylkesdirektøren er øverste administrative leder.

Vestfold og Telemark fylkeskommune skal bidra til verdi for framtida gjennom kompetanse, samarbeid og åpenhet. Vi bidrar til samfunnsutvikling og verdiskaping i regionen, og har ansvar for viktige oppgaver innen bla videregående opplæring, kultur, folkehelse, tannhelse, kollektivtrafikk, fylkesveier, samfunnsutvikling samt regional- og arealplanlegging. Vi jobber tverrfaglig og setter innbyggernes behov i sentrum. Til dette oppdraget søker vi profesjonelle, inkluderende og modige medarbeidere som er gode relasjonsbyggere og løsningsorienterte lagspillere.


Søknadsfrist: 20. mai


Arbeidssted: Torggata 18, 3717 Skien

Jobbtype: Advokat

Type stilling: Fast


SØK STILLINGEN HER

Ønsker du å være advokat og håndtere problemstillinger som omhandler offentlig støtte?

Vestfold og Telemark fylkeskommune har et mangfoldig samfunnsoppdrag og skal fylle den viktige rollen som samfunnsutvikler. Tildeling av tilskudd er et viktig virkemiddel for å nå strategiske mål og ambisjoner. At ledere og saksbehandlere forvalter tilskudd på en ensartet, brukervennlig og etterrettelig måte er derfor av stor betydning. Som advokat vil du ha en sentral rolle i dette arbeidet, og fagområdet vil bli tillagt denne stillingen som et særskilt hovedansvarsområde. Sentrale andre rettsområder vil være bla avtalerett, forvaltnings- og kommunalrett, skole- og utdanningsrett, offentlige anskaffelser, erstatningsrett, personvern/GDPR, arbeidsrett og fast eiendoms rettsforhold m.m.

Advokatkontoret gir advokattjenester og juridisk bistand til alle de fylkeskommunale virksomhetene. Arbeidsoppgavene er juridisk og samfunnsmessig interessante, og svært varierte. Som advokat i Vestfold og Telemark fylkeskommune vil du ha et bredt tilfang av saker av både offentlig- og privatrettslig karakter. Advokatstillingen skal, sammen med de øvrige kolleger, ivareta fylkeskommunens behov for juridisk bistand, og bidra til at organisasjonen utfører pålagte oppgaver etter gjeldende vedtak og lovverk. Det vil være mulighet for prosedyre der det evt. ikke kan unngås, men fylkeskommunen har primært et formål om å unngå rettslige tvister og løse saker i minnelighet.

Stillingen er organisatorisk plassert i enheten Fylkesadvokatkontoret. Fylkesadvokatkontoret er under oppretting og består i dag av to advokater, og kontoret styrkes nå med en advokatstilling til.

Stillingstype: Fast

Stillingsstørrelse: Heltid

Søknadsfrist: 20.05.2022

Hovedarbeidsoppgaver og ansvarsområder

Utredning av juridiske problemstillinger fortrinnsvis i saker som omhandler offentlig støtte, herunder

. Vurdering av om planlagt tiltak innebærer statsstøtte i EØS-avtalens forstand

. Forhåndsmelding (notifikasjon) til ESA

. Koordinerende rolle/faglig støtte for saksbehandlere som forvalter tilskuddsordninger

. Ansvar for kompetansehevende tiltak i organisasjonen

. Utvikling og forbedring av interne prosesser, retningslinjer og rutiner

. Kvalitetssikring av saker som gjelder tilskudd

Advokaten vil etter behov bistå på andre områder, som kan være:

. Offentlige anskaffelser, eierskapssaker, innsynsbegjæringer m-fl.

Endringer i arbeidsoppgaver må kunne påregnes.

Kvalifikasjoner

Vi ser etter deg som har god forståelse for fylkeskommunens ansvar og oppgaver, og som kan bistå og representere fylkeskommunen på en tillitsskapende måte med stor faglig integritet.:

. Juridisk embetseksamen eller mastergrad i rettsvitenskap

. Advokatbevilling

. Et godt juridisk skjønn

. Relevant erfaring innen en eller flere av de overnevnte rettsområder

. God skriftlig og muntlig fremstillingsevne

Erfaring:

. Det er ønskelig med minimum 3-5 år relevant erfaring fra offentlig virksomhet

. Det er ønskelig med spisskompetanse innen relevant faglig kjerneområde - f.eks. offentlige anskaffelser og statsstøtte.

Det forventes at du har digital kompetanse til å utnytte fylkeskommunens IKT-løsninger, ser muligheter i ny teknologi og er motivert for å ta i bruk nye digitale løsninger.

Personlige egenskaper

. Har god skriftlig og muntlig fremstillingsevne

. Evne til å jobbe selvstendig og ta initiativ

. Du er samvittighetsfull og ansvarsbevisst

. Har god gjennomføringsevne

. Har gode samarbeidsevner og kommunikasjonsevner

. Bidrar positivt til et godt arbeidsmiljø

. Du jobber systematisk og strukturert

. Du er analytisk og med god evne til problemløsning

. Du har faglig integritet og fokus på faglig utvikling

. Stor arbeidskapasitet

. Fleksibel til å håndtere ulike arbeidsoppgaver

Personlig egnethet vektlegges.

Fylkeskommunen skal være en omstillingsdyktig organisasjon, og arbeidsgiver tar forbehold om at arbeidssted og arbeidsoppgaver kan endres ved behov, og grunnet delingsprosess og bygging av to nye fylkeskommuner.

Vi tilbyr

. Spennende og varierte arbeidsoppgaver

. Et godt og inkluderende arbeidsmiljø med fokus på samarbeid

. Gode muligheter til å utvikle egen kompetanse

. Gode pensjons- og forsikringsordninger i KLP

. Mulighet for hjemmekontor noen dager i uken

. En organisasjon i utvikling

. Fleksitid

Tilsetting og prøvetid

Tilsetting skjer på grunnlag av de til enhver tid gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Som hovedregel praktiserer vi 6 måneders prøvetid fra tiltredelsesdato.

Søke stilling

Søknad sendes via elektronisk søknadsskjema. Vitnemål og attester tas med til eventuelt intervju. Vi gjør oppmerksom på at alle våre søkere kommer på offentlig søkerliste jf Offentleglova § 25. Ønske om fritak fra offentliggjøring må du begrunne i søknaden. Dersom ditt ønske ikke innvilges, varsler vi deg om dette. Fylkeskommunen er opptatt av at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke uansett alder, kjønn, eventuell funksjonshemming, seksuell orientering, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Spørsmål om stillingen

Kontakt Eirin Farmen,leder, 452 56 943

Powered by Labrador CMS