ADVOKATJOBB:

NORGES BONDELAG søker juridisk fagsjef (advokat)

Søknadsfrist: 16. august

Norges Bondelag er en organisasjon for både bønder og alle andre som synes at norsk matproduksjon er viktig. Norges Bondelag arbeider for å bedre vilkårene for landbruket og synliggjøre landbrukets betydning for samfunnet. Vi har ca. 62.000 medlemmer fordelt på mer enn 500 lokallag. Det er 110 ansatte i organisasjonen, hvorav 55 ved hovedkontoret i Hollendergata i Oslo og 55 fordelt på våre 17 distriktskontorer.


Søknadsfrist: 16. august


Arbeidssted: Oslo

Jobbtype: Juridisk advokat

Type stilling: Fast


SØK STILLINGEN HER

Avdeling for regnskap- og juridisk service (RJS) har 15 ansatte, hvorav 10 advokater og advokatfullmektiger. Vi søker nå etter fagsjef i en gruppe på fire advokater og fullmektiger.

Stillingen byr på spennende og varierte arbeidsoppgaver. Vi skal ha en person som er faglig sterk, med solid erfaring innen eiendoms- og forvaltningsrettslige spørsmål. Samtidig har du et overordnet blikk på jussen, og kan sette deg inn i andre rettsområder ved behov. Det er ikke nødvendig med ledererfaring fra før, men du må ha interesse for ledelse.

Arbeidsoppgavene omfatter ledelse av faggruppen, behandling av henvendelser fra medlemmer og samarbeidende regnskapskontor, bistand til organisasjonen i form av utredninger og annen juridisk rådgivning, foredrag og klientoppdrag. Fagsjefen vil videre ha en rolle i arbeidet med å forbedre og utvikle regelverket knyttet til norsk landbruk, herunder myndighetskontakt, høringer og politisk arbeid.

Faggruppen arbeider med en rekke rettsområder, herunder tingsrett, ekspropriasjon og skjønn, generell forvaltningsrett, plan- og bygningsrett, miljø- og vernerelaterte spørsmål, tomtefeste, odelsrett, konsesjon, jordskifte, avtalerett, kjøpsrett og arbeidsrett. Det er nødvendig at du har gode kunnskaper om ett eller flere av de ovennevnte rettsområdene.

Vi søker en selvstendig, utadvendt og serviceorientert person med gode eksamensresultater, god arbeidskapasitet, samt god skriftlig og muntlig fremstillingsevne. Den som ansettes må kunne kommunisere godt i et tverrfaglig miljø. Søkere må ha graden master i rettsvitenskap eller juridisk embetseksamen. Bakgrunn fra eller kjennskap til norsk landbruk er en fordel.

Vi tilbyr et hyggelig og uformelt arbeidsmiljø med trivelige og engasjerte kollegaer, og fokus på høy faglig kvalitet. Norges Bondelag har lokaler i eget, nytt, sentralt kontorbygg, med separate kontor til alle ansatte. Vi har egen kantine med kokk som hver dag lager kvalitetsmat basert på norske råvarer.

Stillingen medfører noe reisevirksomhet.

Som ansatt advokat i Norges Bondelag få du gode personal- og forsikringsordninger, fleksitid og konkurransedyktig lønn.

Nærmere opplysninger om stillingen ved avdelingssjef (juridisk sjef)
Erlend Stabell Daling, tlf. 454 27 663 eller personalsjef Catharina B. Andersen,
tlf. 905 15 152.

Skriftlig søknad med CV og karakterutskrift sendes innen 16. august 2021, til bondelaget@bondelaget.no

Powered by Labrador CMS