ADVOKATJOBB:

Juridisk rådgiver/advokat

Søknadsfrist: 1. oktober

Forskerforbundet er landets største og ledende fag- og interesseorganisasjon for ansatte i forskning, høyere utdanning og kunnskapsformidling. Forskerforbundet ivaretar medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår samt forsknings- og utdanningspolitiske interesser. Forskerforbundet har ca. 22.000 medlemmer. Forskerforbundet er det naturlige valg av fagforbund for de som arbeider med forskning, undervisning, formidling og administrasjon av kunnskap. Forskerforbundets hovedmål er økt lønn, bedre arbeidsbetingelser og styrkede rettigheter for medlemmene. Forskerforbundet er medlem av hovedorganisasjonen Unio.


Søknadsfrist: 1. oktober


Arbeidssted: Oslo

Jobbtype: Juridisk rådgiver/advokat

Type stilling: Fast


SØK STILLINGEN HER

Vi søker etter en juridisk rådgiver/advokat med kompetanse og erfaring innen arbeidsrett til ett års vikariat. Dette fordi en av våre advokater begynner i ny fast stilling utenfor Forskerforbundet, og har søkt permisjon.

Stillingen inngår i vår juridiske seksjon som består av fem advokater.

Vi kan tilby interessante og varierte arbeidsoppgaver i et godt faglig og sosialt arbeidsmiljø.

Dine arbeidsoppgaver vil være knyttet til å bistå tillitsvalgte og medlemmer i arbeidsrettslige spørsmål. Du vil i det vesentlige arbeide med saker knyttet til statsansatte loven, arbeidsmiljøloven og universitets- og høyskoleloven.

Stillingen innebærer generell saksbehandling, utarbeiding av høringer og styresaker, opplæring av tillitsvalgte og prosedyre for retten. Arbeidet vil også innebære en del kurs- og foredragsvirksomhet, slik at du må påregne noe reisevirksomhet.

Vi søker en person med:

  • Juridisk embetseksamen/mastergrad i rettsvitenskap.
  • God kunnskap om arbeidsrett og erfaring med behandling av personalsaker.
  • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne.
  • Gode samarbeidsevner og evne til å arbeide selvstendig.

Kunnskap om andre relevante rettsområder samt erfaring fra offentlig forvaltning og fra fagforenings-/organisasjonsarbeid vil vektlegges.

Vi tilbyr konkurransedyktig lønn, gode pensjons- og forsikringsordninger og gunstig ferieordning.

Tiltredelse snarest.

Nærmere opplysninger ved henvendelse til advokat/seksjonsleder Ann Turid Opstad, tlf. 21 02 34 07 / 924 28 106 eller avdelingssjef Bjørn T. Berg,
tlf. 21 02 34 05 / 99 57 42 64.

Søknad med CV og vitnemål sendes til Forskerforbundet, postboks 1025 Sentrum, 0104 Oslo eller til post@forskerforbundet.no innen 1 oktober 2021.

Powered by Labrador CMS