ADVOKATJOBB:

Euronext VPS flytter til neste år inn i Børs-bygget i Oslo. Bygget skal først renoveres.
Euronext VPS flytter til neste år inn i Børs-bygget i Oslo. Bygget skal først renoveres.

Har du lyst til å jobbe i hjertet av finansbransjen?

Søknadsfrist: Snarest

Euronext VPS er den eneste verdipapirsentralen i Norge. Vi er ryggraden i Norges finansielle infrastruktur, og behandler årlig 50.000 milliarder kroner i verdipapirer.

Selskapet er en del av Euronext-familien, som også omfatter Oslo Børs og Fish Pool i Norge.

Våre systemer har holdt styr på alle aksjekjøp på Oslo Børs siden 1985.

Selskapet spiller en nøkkelrolle i det norske, nordiske og europeiske verdipapirmarkedet og står sentralt i Euronext sin nordiske satsning.

Euronext VPS tilbyr produkter og tjenester til norske og internasjonale utstedere og investorer.

Det gjør vi gjennom et nettverk av nærmere 160 banker, verdipapirforetak og kapitalforvaltere for registrering, oppgjør og oppbevaring av verdipapirer, samt andre verdiøkende tjenester, deriblant tilknyttet skatt.

Vi har som mål å være den mest effektive og dynamiske verdipapirsentralen i det nordiske markedet.


Søknadsfrist: Snarest


Arbeidssted: Oslo

Jobbtype: Advokat/juridisk seniorrådgiver

Type stilling: Fast


SØK STILLINGEN HER

Juridisk avdeling har ansvar for å yte juridisk bistand til Euronext VPS’ øvrige seksjoner og ledergruppen, i arbeidet med leveranse, forvaltning og videreutvikling av tjenester. Seksjonen er sentral i Euronext VPS’ arbeid opp mot Finanstilsynet og andre myndigheter, og har hovedansvaret for Euronext VPS’ arbeid med oppfølging av nye reguleringer.

Som advokat/juridisk seniorrådgiver i Euronext VPS vil du få inngående kunnskap om den nye reguleringen av Post Trade-virksomhet, som også er relevant for andre aktører i verdipapirmarkedet (herunder banker og verdipapirforetak). Videre vil du få god innsikt i verdipapirmarkedet med dets ulike aktører. Du vil jobbe selvstendig, i tverrfaglig samarbeid med avdelinger på tvers av selskapet, samt i prosjekter som omfatter søsterselskapene i Euronext gruppen. Du vil få grunnleggende forståelse for selskapets kommersielle og strategiske mål i ditt arbeid med å yte juridisk rådgivning, herunder håndtering av det juridiske risikobildet.

God innsikt i verdipapirrett og interesse for verdipapirer er vesentlig for å lykkes. Du må også ha god forståelse for arbeid med IT-prosjekter. Videre må du evne å sette deg raskt inn i problemstillinger og nytt faktum og oppfatte hvilke hensyn som må ivaretas. Du må forstå hvilket handlingsrom du har innen juridiske rammer, men samtidig evne å ta forretningsmessige hensyn. Stillingen innebærer arbeid med avtaler, så generell kontraktsrett står sentralt.

Til å besette denne stillingen, søker vi en kommersielt-tenkende-jurist. Gode samarbeidsevner, proaktivitet, nysgjerrighet og forretningsorientering er blant egenskapene som legges stor vekt på.

Stillingen inngår i et team bestående av tre personer i Norge, og rapporterer til Juridisk direktør. Du vil også jobbe direkte opp mot kolleger og ledere i Euronext VPS’ øvrige seksjoner, samt kollegaer i verdipapirsentralene i andre land (Portugal, Danmark og Italia). Det er god kultur for å trekke på hverandre, og det er stort fokus på kompetansedeling i seksjonen og selskapet/konsernet for øvrig.

SENTRALE ARBEIDSOPPGAVER:

 • Bistand med enkeltspørsmål, samt bistand i forbindelse med nyutvikling og videreutvikling av tjenester.
 • Juridiske utredninger inkl. konsekvensanalyser.
 • Bistå forretningssiden i kundemøter.
 • Være oppdatert på nasjonal og internasjonal aktivitet med hensyn til regulering av postradevirksomhet og annen regulering som treffer Euronext VPS’ kunder.
 • Arbeid med høringer.
 • Avtaleutforming og vedlikehold.
 • Fungere som en juridisk sparringspartner overfor ansatte og ledergruppen.
 • Opplæring av kollegaer i andre avdelinger i juridiske emner.

VI SER ETTER DEG SOM HAR:

 • Høyere juridisk utdanning og min. 7 års erfaring fra en relevant stilling.
 • Fortrinnsvis god innsikt i og interesse for verdipapirrett og regulatorisk lovgivning, herunder i custody-virksomhet, evt. tilrettelegger-virksomhet; god kompetanse innen lovgivning som regulerer de ulike verdipapirtyper.
 • Forståelse for de hensyn som må tas av et foretak som er under tilsyn fra Finanstilsynet.
 • Kunnskap om Euronext VPS’ sentrale kunder; verdipapirforetak, banker og fondsforvaltningsselskaper.
 • Evnen til å utvikle gode relasjoner med kolleger i andre forretningsområder, eksterne organer og sentrale interessenter (toppledelse, eksterne juridisk rådgivere, relevante tilsynsmyndigheter og beslutningstakere).
 • Evne å formidle jus til "ikke-jurister", på alle nivåer i organisasjonen.
 • Interesse for det strategiske og forretningsmessige; pragmatisk med god forretningssans og evne til å se helheten.
 • Evnen til å prioritere, kapasitet til å yte ekstra innsats når det kreves.
 • Evnen til å jobbe selvstendig, samtidig som du også er teamorientert.
 • Gode kommunikasjonsegenskaper, skriftlig og muntlig, på norsk og engelsk.
 • Interesse for å delta i IT-prosjekter.

VI TILBYR DEG:

 • En spennende arbeidsplass i utvikling, med gode, engasjerte og dyktige kolleger.
 • En unik mulighet til å jobbe på innsiden av det norske verdipapirmarkedet, som er en av bærebjelkene i samfunnets finansielle infrastruktur, i et konsern som tilbyr førsteklasses tjenester i hele den økonomiske verdikjeden.
 • Et spennende internasjonalt arbeidsmiljø, der du vil jobbe sammen med høyt kompetente kolleger fra ulike europeiske land.
 • Både faglig og personlig utvikling gjennom mange utfordrende og varierte arbeidsoppgaver.
 • Tett kontakt med sentrale aktører i det norske verdipapirmarkedet.
 • Et åpent og dynamisk arbeidsmiljø i en inkluderende og kompetansedrevet arbeidsplass med mange spennende, faglige muligheter.
 • Konkurransedyktige betingelser, inkl. gode pensjons- og forsikringsordninger.
 • Gode karrieremulighetene i et globalt selskap – som har bestemt seg for å ta en sentral posisjon i Europa.

I 2022 vil Euronext VPS flytte til Oslo Børs-bygget. Hele bygget skal først renoveres.

Har du spørsmål om stillingen? Ta gjerne kontakt med våre samarbeidspartnere i Talented People AS, seniorrådgiverne Yvonne Cagnol Hveem eller David Togba.

Søknadene vil behandles fortløpende. Vi anbefaler deg å søke så snart som mulig.

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson: Yvonne Cagnol Hveem
Stillingstittel: Seniorrådgiver
Mobil: 976 87 020
Send melding

Kontaktperson: David Togba
Stillingstittel: Seniorrådgiver
Mobil: 930 99 634

Powered by Labrador CMS