ADVOKATJOBB:

Er du vår nye jurist/advokat?

Søknadsfrist: 11. august

ConocoPhillips er verdens største uavhengige lete- og utvinningsselskap basert på produksjon og påviste reserver. Selskapets hovedkontor ligger i Houston, Texas. Selskapets norske hovedkontor ligger i Tananger utenfor Stavanger.

ConocoPhillips i Norge er operatør for feltene i Ekofisk-området og medeier i en rekke partneropererte felt på norsk sokkel. I Norge er vi 1800 ansatte, om lag halvparten jobber på plattformene i Ekofisk-området.

ConocoPhillips er pioneren på norsk kontinentalsokkel. I 2019 var det 50 år siden funnet av Ekofisk-feltet - og med det starten for Norge som olje- og gassnasjon. Selskapet er en langsiktig aktør i Norge. For mer informasjon se http://www.conocophillips.no/.

Selskapets medarbeidere over hele verden handler i tråd med våre SPIRIT-verdier, som er sikkerhet, personell, integritet, rettskaffenhet og ansvar, innovasjon og teamarbeid. For mer informasjon se http://www.conocophillips.com/

"ConocoPhillips is an equal opportunity employer"


Søknadsfrist: 11. august


Arbeidssted: EKOFISKVEGEN 35, 4056 Tananger

Jobbtype: Jurist/advokat

Type stilling: Fast


SØK STILLINGEN HER

Er du jurist/advokat med interesse for alle typer juridiske problemstillinger som oppstår i et olje- og gasselskap?

ConocoPhillips Norge søker etter jurist/advokat i fast stilling.

Selskapet har en rekke spennende, utfordrende og langsiktige aktiviteter. Vår ambisjon er å fortsette som en av de viktigste aktørene på norsk kontinentalsokkel. Vi søker derfor etter en kandidat som er dedikert og med en genuin interesse for vår virksomhet.

Hensikt

Stillingens hovedhensikt er å sørge for relevant og riktig juridisk veiledning til våre internklienter innen et bredt spekter av fagområder, og samarbeide om juridiske saker i tverrfaglige team /grupper.

Organisering

Juridisk avdeling består av tre advokater og har ansvar for juridisk rådgivning/saksbehandling til samtlige avdelinger i bedriften. Vi dekker et bredt spekter av juridiske fagområder, herunder petroleumsrett, kontraktsrett, forvaltningsrett, arbeidsrett, miljørett, internasjonal privatrett, EU/EØS-rett, HMS-rett, compliance, sivilprosess m.m. Vi deltar aktivt i kommersielle og andre forhandlinger, tvistebehandling, strategiarbeid og følger opp eksterne advokater vi eventuelt samarbeider med. Stillingen rapporterer til juridisk direktør som rapporterer til daglig leder og inngår i lederteamet.

Oppgavene fordeles mellom avdelingens advokater, i forhold til de ulike fagområder, avdelinger og utvinningstillatelser / offshore-felt. Dersom advokaten har spesialkompetanse, benyttes denne på tvers av organisasjonen etter behov.

Arbeidsoppgaver

 • Juridisk rådgivning/saksbehandling knyttet til norske konsesjons- og lovregulerte krav til næringen, samt EU/EØS-lovgivning og internasjonale traktater
 • Kontraktsarbeid (innkjøp, prosjekt, salg og kjøp av utvinningstillatelser, gassalg, tredjepartstilknytning, m.v.)
 • Juridiske utredningsoppgaver
 • Deltagelse i tverrfaglig teamarbeid, herunder kommersielle forhandlingsteam
 • Behandling av enkeltvedtak og andre forvaltningsrettslige problemstillinger
 • Bistå ekstern advokat ved rettstvister for domstolene og ved voldgift
 • Andre oppgaver kan bli tillagt stillingen

Nødvendige kvalifikasjoner

 • Mastergrad i rettsvitenskap
 • Minimum 3 års relevant arbeidserfaring
 • Juridisk kompetanse innen et eller flere av ovennevnte fagområder; ønskelig med god kontraktsrettslig kompetanse
 • Advokatbevilling er ønskelig
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne, både på norsk og engelsk

Ønskelige egenskaper

 • Stor arbeidskapasitet og evne til å arbeide selvstendig, målrettet og nøyaktig
 • Lagspiller - gode samarbeidsegenskaper
 • Service-innstilt
 • Liker utfordringer og søker kunnskap på egenhånd
 • Engasjert og interessert i det som foregår i bedriften og energi-industrien

Vi tilbyr

 • Engasjerende arbeidsoppgaver som gir god erfaring innen norsk olje- og gassvirksomhet
 • En variert og utfordrende arbeidshverdag
 • Godt arbeidsmiljø og hyggelig kolleger
 • Konkurransedyktige betingelser og velferdsgoder

Arbeidssted

Stillingen er plassert ved vårt kontor i Tananger i Sola kommune, like ved Stavanger.

Annet

Eventuelle spørsmål om stillingen kan rettes til juridisk direktør
Elin Rødder Gundersen, tlfnr. 93098688. Hvis du ønsker en uforpliktende, anonym prat om denne muligheten, be om dette på COPNORecruiting@conocophillips.com.

Spørsmål om rekrutteringsprosessen kan sendes til COPNORecruiting@conocophillips.com.Du må gjennomføre hele søknadsprosessen, som inkluderer svar på alle spørsmål og legge til en e-signatur innen fristen 11. august 2022.

Vennligst vær oppmerksom på at du ikke trenger å fylle ut alle feltene i systemet – du kan vise til din vedlagte CV og referere til denne i feltene som omhandler arbeidserfaring og utdannelse. Alle søknader må inkludere følgende vedlegg: motivasjonsbrev, CV og dokumentasjon på utdanning /vitnemål.

Powered by Labrador CMS