ADVOKATJOBB:

Bufetat region øst har ledige bevillinger som ekstern mekler i Kongsvinger, Elverum, Indre Østfold og Halden

Søknadsfrist: 26. oktober

Barne-, ungdoms- og familieetatens fem regioner har som hovedoppgave å drive etatens institusjoner og familievernkontor. I tillegg har regionene ansvar for fosterhjemsrekruttering og oppgaver knyttet til adopsjon. Barn, unge og deres familie skal få riktig hjelp til rett tid uansett hvor de bor i Norge. Bufetat sine fem regioner rapporterer til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet som er underlagt Barne- og familiedepartementet. Bufetat, region øst dekker fylkene Innlandet og Viken, med unntak av tidligere Buskerud. I tillegg har vi fire familievernkontor i Oslo. Regionkontoret ligger i Lillestrøm. Bufetat, region øst har oppgaver innen områdene barnevern, familievern, adopsjon og enslige mindreårige asylsøkere.


Søknadsfrist: 26. oktober


Arbeidssted: Kongsvinger, Elverum, Indre Østfold og Halden

Jobbtype: Privatpraktiserende advokat, psykolog eller psykiater

Type stilling: Fast


SØK STILLINGEN HER

Mekler skal bistå foreldre med å lage avtaler til beste for barna.

Foreldre med barn under 16 år må møte til mekling dersom de flytter fra hverandre. Målet med meklingen er at foreldrene skal komme frem til en skriftlig avtale om foreldreansvar, fast bosted og samvær. Avtalen skal ta hensyn til hva som er best for barna. Foreldre må også møte til mekling før sak om foreldreansvar, flytting med barnet ut av landet, fast bosted eller samvær kan bringes inn for domstolen. Plikten er lovbestemt og følger av ekteskapsloven og barneloven.

De fleste meklinger foretas av meklere ansatt i familievernet. For å ha et tilstrekkelig dimensjonert meklerkorps oppnevner Bufetat eksterne meklere i tillegg til familievernets egne.

Meklere må ha gode kunnskaper om voksnes og barns reaksjoner i forbindelse med, og etter samlivsbrudd. Videre bør mekler være godt orientert om relevante faglige og juridiske spørsmål.

Før bevilling kan utstedes må mekler delta på obligatorisk grunnopplæring i mekling og gjennomføre praksiskrav/hospitere ved nærmeste familievernkontor.

Til de utlyste bevillingene søker vi privatpraktiserende advokat, psykolog eller psykiater.

Godtgjøring etter faste satser.

Spørsmål kan rettes til:

Seniorrådgiver Toril Stray, Bufetat region øst, toril.stray@bufetat.no

Powered by Labrador CMS