ADVOKATJOBB:

Advokat/Advokatfullmektig

Søknadsfrist: 8. november

Vår visjon er "Vi skaper historie".

Vi lever etter verdiene Åpen og nysgjerrig i holdning og Modig og ansvarlig i handling.

Vi leverer tjenester som er viktig for folks hverdag. De største ansvarsområdene våre er utdanning, tannhelse og samferdsel. Vi er en stor samfunnsutvikler innen kultur, folkehelse, plan- og næringsutvikling. Trøndelag fylkeskommune er en av landets største veieiere.


Søknadsfrist: 8. november


Arbeidssted: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer, Norge

Jobbtype: Advokat/advokatfullmektig

Type stilling: Fast


SØK STILLINGEN HER

Seksjon for jus og anskaffelser er i kontinuerlig utvikling og trenger dyktige medarbeidere. Seksjonen yter rådgivning og service innenfor offentlige anskaffelser og juridiske spørsmål til hele fylkeskommunen. Seksjon Jus og anskaffelse har 12 ansatte, hvorav 4 advokater. Advokatvirksomheten dekker et bredt ansvarsområde. Da en av våre advokater går over i ny stilling søker vi etter en motivert og serviceinnstilt medarbeider som evner å arbeide selvstendig og i ulike tverrfaglige prosjekter.

Arbeidsoppgaver

Juridisk rådgivning innenfor alle fylkeskommunens ansvarsområder. Bistanden omfatter blant annet kontraktsrett, offentlige anskaffelser, arbeidsrett, alminnelig og spesiell forvaltningsrett, erstatningsrett, EØS-relaterte spørsmål, vegjuss, selskapsrett, tingsrett, plan- og bygningsrett. Arbeidsoppgavene omfatter også prosessrisikovurderinger, bistand i forbindelse med rettslige tvister samt bistand i forbindelse med klager til KOFA. Det er også mulighet for prosessoppdrag. Arbeidsoppgavene tilpasses kontinuerlig fylkeskommunens behov.

Kvalifikasjoner

  • Juridisk embetseksamen eller master i Rettsvitenskap
  • Søker må ha advokatbevilling eller oppfylle vilkår for autorisasjon som advokatfullmektig
  • Det er ønskelig med noen års relevant arbeidserfaring

Personlige egenskaper

Du har god skriftlig og muntlig fremstillingsevne, gode samarbeidsevner, er analytisk, fleksibel, utadvendt og kan jobbe både selvstendig og i team.

Vi tilbyr

Utfordrende, allsidige, interessante og utviklende arbeidsoppgaver i et godt og tverrfaglig arbeidsmiljø med et bredt kontaktnett mot interne og eksterne brukere og leverandører. Gode pensjons- og forsikringsordninger. Innplassering i stillingstittel vil avhenge av utdanning- og erfaringsbakgrunnValgfritt fast kontorsted, enten Fylkets hus på Steinkjer eller Statens hus i Trondheim.

Kontaktinformasjon

Ellinor Nossum
Seksjonsleder Jus og Anskaffelser
+4799274661, ellno@trondelagfylke.no

Powered by Labrador CMS