ADVOKATJOBB:

Samfunnsbedriftene søker dyktig og samfunnsengasjert advokat

Søknadsfrist: 5. mai

Samfunnsbedriftene er den ledende nærings- og arbeidsgiverforeningen for bedrifter som leverer viktige samfunnstjenester i Norge. Vi organiserer ca 550 offentlig hel- eller deleide bedrifter og ideelle organisasjoner innen en rekke tjenesteområder. De største områdene er energi, avfall, havn og brann og redning, og vi har også medlemmer innenfor vann og avløp, økonomi, revisjon, pensjon, kompetanse, eiendom, kultur, helse, IKT og samferdsel. 2/3 av medlemmene er organisert som aksjeselskap eller interkommunale selskap. De øvrige er samvirkeforetak, ideelle organisasjoner, stiftelser, kommunale- og fylkeskommunale foretak.


Søknadsfrist: 5. mai


Arbeidssted: Oslo

Jobbtype: Advokat/Advokatfullmektig

Type stilling: Fast


SØK STILLINGEN HER

Som ansatt i Samfunnsbedriftene får du muligheten til å jobbe for virksomheter som ivaretar sentrale samfunnsoppgaver og som spiller en nøkkelrolle i å utvikle bærekraftige lokalsamfunn: energiselskaper, havner, avfallsselskaper, brann- og redningsbedrifter, museer, krisesentre, vann- og avløpsbedrifter, revisjonsbedrifter, arkivselskaper, samt en rekke andre offentlige tjenesteprodusenter og kompetansebedrifter. Mange av Samfunnsbedriftenes medlemmer leverer både lovpålagte tjenester og tjenester av forretningsmessig karakter.

Våre 30 ansatte jobber dedikert med myndigheter, arbeidstakerorganisasjoner og andre relevante aktører for å bedre rammebetingelsene for selskapene vi organiserer.

Samfunnsbedriftene har et team for arbeidsgiverservice som ivaretar arbeidsrettslig rådgivning. Du skal inngå i vårt advokatteam som har ansvaret for rådgivning på andre relevante rettsområder. Vi har godt samarbeid med flere advokatmiljøer.

Arbeidsoppgaver:

 • Juridisk rådgivning til medlemmene – muntlig og skriftlig
 • Kursing av medlemmer i rettslige temaer
 • Mindre utredningsoppdrag, utarbeidelse av høringssvar
 • Generelt påvirkningsarbeid i lovgivningsprosesser og arbeid med viktige saker og rettsspørsmål for medlemmene

Kvalifikasjonskrav:

 • Cand. jur. / Master i rettsvitenskap – fortrinnsvis med advokatbevilling
 • Forvaltningskompetanse / erfaring fra offentlig forvaltning eller tilsvarende erfaring
 • Minimum 3-5 års relevant arbeidserfaring
 • Meget god formuleringsevne skriftlig og muntlig

Kvalifikasjonsønsker:

 • Spisskompetanse innen relevante faglige kjerneområder – f.eks. selskapsrett, offentlige anskaffelser, forvaltningsrett, statsstøtte og/eller konkurranserett
 • Ønske om å jobbe bredt med flere rettsområder
 • Trives med å formidle kunnskap
 • Engasjement for viktige samfunnsspørsmål og våre medlemmer

Personlige egenskaper / annet:

 • Strukturert, med evne til å jobbe selvstendig
 • Løsningsorientert, fleksibel, fremoverlent
 • Stor arbeidskapasitet og god kommunikasjonsevne
 • Personlig egnethet, omgjengelighet og gode samarbeidsevner vil bli vektlagt

Vi garanterer den rette person interessante, utfordrende og varierte arbeidsoppgaver.

I tillegg til ordnede arbeidsforhold og konkurransedyktige betingelser med fleksibel arbeidstidsordning og en god pensjon- og forsikringsordning, har vi et godt faglig og sosialt miljø med gode utviklingsmuligheter for den rette. Samfunnsbedriftene er opptatt av mangfold og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, kjønn, funksjonsnedsettelse og etnisk bakgrunn.

Powered by Labrador CMS