ADVOKATJOBB:

Konsernadvokat/advokatfullmektig IT-rett

Søknadsfrist: 25. september

Vårt oppdrag er å sikre strømforsyningen i Norge døgnet rundt hele året. Det gjør vi ved å utvikle og drifte strømnettet slik at det møter alle krav fra samfunnet rundt oss. Vi leverer et robust og effektivt strømnett som er avgjørende for at vi når Norges klimamål, og bærekraftig verdiskapning for våre kunder og samfunnet. Visjonen vår i Statnett er sentral i den grønne omstillingen i dag og for kommende generasjoner. Sikker og robust strømforsyning skaper grobunn for gode liv og bærekraftig verdiskaping. Våre verdier skal være rettesnor for våre handlinger, hvordan vi samarbeider og våre valg. Vi leverer effektivt på prioriterte oppgaver, med riktig tempo og kvalitet, og hele veien ut. Vi har mot til å prioritere og forenkle, til å gi tillit og til å tenke nytt. Vi gjør det sammen for effektiv samhandling, for å bygge relasjoner og dele.


Søknadsfrist: 25. september


Arbeidssted: Oslo

Jobbtype: Advokat/advokatfullmektig

Type stilling: Fast


SØK STILLINGEN HER

Bli kjent med Statnett SF

Utviklingen mot nullutslippssamfunnet går svært raskt, og Statnettkonsernet har en sentral rolle i dette. Statnetts strategi sier at vi skal øke tempoet i utnyttelsen av ny kunnskap og teknologi, bli mer datadrevet, bygge et sterkt digitalt fundament med tilgang til felles data, løsninger og plattformer, og skape tidlig verdi av digitale tiltak. I tillegg må fokuset på IT-sikkerhet ha høyeste prioritet.

Juridisk avdeling i Statnett SF har høy anseelse i virksomheten og bistår alle deler av konsernet. Vi består av 10 advokater med spisskompetanse innenfor rettsområdene som er mest sentrale for virksomheten, herunder: Energirett, EU-rett, selskaps- og foretaksrett, erstatnings- og ekspropriasjonsrett, generell kontraktsrett, og entrepriserett.

Vi søker nå etter deg som har erfaring med og interesse for kombinasjonen teknologi og juss, og som ser tekniske og juridiske spørsmål i en større sammenheng. Arbeidsområde for stillingen vil være blant annet juridisk rådgivning i Statnettkonsernets IT-prosjekter og løpende bistand på rettsområder som har et grensesnitt til IT. Du vil også bistå ved inngåelse og oppfølgning av IT-kontrakter, herunder valg av avtaleformat og tilpasning av maler.

Dersom du ikke har advokatbevilling, vil du bli autorisert som advokatfullmektig.

Kvalifikasjoner

 • Har relevant erfaring innen fagfeltet

 • Er faglig sterk, har god teknologi- og forretningsforståelse

 • Har høy faglig integritet og høy etisk standard

 • Har utmerkede språkkunnskaper (både norsk og engelsk)

 • Trives med å jobbe både selvstendig og i team

Vi tilbyr

 • Frihet og ansvar i rollen

 • Et faglig sterkt, sosialt og hyggelig arbeidsmiljø

 • En spennende arbeidsplass hvor du får arbeide i grensesnittet mellom juridiske, tekniske og kommersielle forhold

 • En arbeidsplass hvor personlig og faglig utvikling og trivsel er høyt prioritert

 • God balanse mellom jobb og fritid

 • Konkurransedyktig lønn

 • Gode pensjons- og forsikringsordninger

 • Fleksibel arbeidstid

Hvorfor skal du velge å jobbe i Statnett?

 • Vi setter helse, miljø og sikkerhet foran alt

 • Vi forvalter landets viktigste infrastruktur

 • Vi er opptatt av å skape interne karriereveier og utvikle våre medarbeidere

 • Vi legger til rette for god balanse mellom jobb og fritid

 • For å fremme mangfold og variasjon blant våre 1530 ansatte ønsker vi søkere uavhengig av etnisk bakgrunn, kjønn og alder.

Krav til søknaden din

Vi behandler kun søknader som registreres elektronisk med relevante vedlegg. Statnett forvalter kritisk infrastruktur og følger retningslinjer og lovpålagte sikkerhetskrav fra norske myndigheter i våre ansettelsesprosesser. Vi foretar bakgrunnssjekk med hjemmel i energiloven og følger sikkerhetskrav fra norske myndigheter ved ansettelse. Dersom stillingen krever sikkerhetsklarering etter sikkerhetsloven, må du være villig til å oppgi relevante opplysninger.

Kontaktperson:

Erik Bruun, Direktør Juridisk avdeling, 909 28 542

Powered by Labrador CMS