ADVOKATJOBB:

Konsernadvokat/advokatfullmektig EU-rett og energirett

Søknadsfrist: 25. september

Vårt oppdrag er å sikre strømforsyningen i Norge døgnet rundt hele året. Det gjør vi ved å utvikle og drifte strømnettet slik at det møter alle krav fra samfunnet rundt oss. Vi leverer et robust og effektivt strømnett som er avgjørende for at vi når Norges klimamål, og bærekraftig verdiskapning for våre kunder og samfunnet. Visjonen vår i Statnett er sentral i den grønne omstillingen i dag og for kommende generasjoner. Sikker og robust strømforsyning skaper grobunn for gode liv og bærekraftig verdiskaping. Våre verdier skal være rettesnor for våre handlinger, hvordan vi samarbeider og våre valg. Vi leverer effektivt på prioriterte oppgaver, med riktig tempo og kvalitet, og hele veien ut. Vi har mot til å prioritere og forenkle, til å gi tillit og til å tenke nytt. Vi gjør det sammen for effektiv samhandling, for å bygge relasjoner og dele.

Søknadsfrist: 25. september


Arbeidssted: Oslo

Jobbtype: advokat/advokatfullmektig

Type stilling: Fast


SØK STILLINGEN HER

Bli kjent med Statnett SF

Europa og EU gjør seg klar til en omstilling fra fossil til fornybar energi. Som et ledd i dette utvikles det et stort regelverk som skal fremme denne omstillingen. Dette regelverket treffer også Norge og Statnett. Det er viktig at dette regelverket blir utviklet og implementert på en god måte for Norge, og at det ivaretar norske interesser.

Juridisk avdeling i Statnett SF har høy anseelse i virksomheten og bistår alle deler av konsernet. Vi består av 10 advokater med spisskompetanse innenfor rettsområdene som er mest sentrale for virksomheten, herunder: Energirett, EU-rett, selskaps- og foretaksrett, erstatnings- og ekspropriasjonsrett, generell kontraktsrett, og entrepriserett.

Vi ser nå etter deg som har bakgrunn fra og interesse for å jobbe med EU- og energirettslige problemstillinger.

Dersom du ikke har advokatbevilling, vil du bli autorisert som advokatfullmektig.

Kvalifikasjoner

 • Har relevant erfaring innen fagfeltet

 • Er faglig sterk og har en kommersiell grunnholdning

 • Har høy faglig integritet og høy etisk standard

 • Har utmerkede språkkunnskaper (både norsk og engelsk)

 • Trives med å jobbe både selvstendig og i team

Vi tilbyr

 • Frihet og ansvar i rollen

 • Et faglig sterkt, sosialt og hyggelig arbeidsmiljø

 • En spennende arbeidsplass hvor du får arbeide i grensesnittet mellom juridiske, tekniske og kommersielle forhold

 • En arbeidsplass hvor personlig og faglig utvikling og trivsel er høyt prioritert

 • God balanse mellom jobb og fritid

 • Konkurransedyktig lønn

 • Gode pensjons- og forsikringsordninger

 • Fleksibel arbeidstid

Hvorfor skal du velge å jobbe i Statnett?

 • Vi setter helse, miljø og sikkerhet foran alt

 • Vi forvalter landets viktigste infrastruktur

 • Vi er opptatt av å skape interne karriereveier og utvikle våre medarbeidere

 • Vi legger til rette for god balanse mellom jobb og fritid

Krav til søknaden din:

Vi behandler kun søknader som registreres elektronisk med relevante vedlegg. Statnett forvalter kritisk infrastruktur og følger retningslinjer og lovpålagte sikkerhetskrav fra norske myndigheter i våre ansettelsesprosesser. Vi foretar bakgrunnssjekk med hjemmel i energiloven og følger sikkerhetskrav fra norske myndigheter ved ansettelse. Dersom stillingen krever sikkerhetsklarering etter sikkerhetsloven, må du være villig til å oppgi relevante opplysninger.

For å fremme mangfold og variasjon blant våre 1530 ansatte ønsker vi søkere uavhengig av etnisk bakgrunn, kjønn og alder.

Kontaktperson:

Erik Bruun, Direktør Juridisk avdeling, 909 28 542

Powered by Labrador CMS