ADVOKATJOBB:

Advokat eller advokatfullmektig Hamar/Oslo

Søknadsfrist: 3.februar

SpareBank 1 Østlandet er Norges fjerde største sparebank og er godt forankret på Østlandet med sin 177-årige tilstedeværelse i Innlandet, Oslo og Viken. Konsernadministrasjonen ligger i Hamar og selskapet er notert på Oslo Børs. Banken er en bærebjelke i mange lokalsamfunn. Gjennom finansiering til privatpersoner og bedrifter som ønsker å realisere gode prosjekter, bidrar banken til bærekraftig vekst og utvikling. Konsernet har med sine datterselskaper til sammen 1 125 ansatte og en forretningskapital på 196 milliarder kroner. I tillegg til bank, plassering og forsikring, tilbyr konsernets datterselskaper eiendomsmegling, regnskap, leasing- og annen finansiering. Banken er medeier i SpareBank 1 Gruppen og har et nært samarbeid med de andre alliansebankene i SpareBank 1.


Søknadsfrist: 3.februar


Arbeidssted: Hamar/Oslo

Jobbtype: Advokat/advokatfullmektig

Type stilling: Fast


SØK STILLINGEN HER

Vi søker advokat eller advokatfullmektig med arbeidssted Hamar eller Oslo.

Som advokat/advokatfullmektig i SpareBank1 Østlandet vil du inngå i bankens juridiske avdeling, som består av 8 personer. Juridisk avdeling leverer juridiske tjenester innenfor et bredt spekter av fagområder til banken og bankens datterselskaper, herunder regulatoriske problemstillinger, avtale- og kontraktsrett innenfor en rekke kontraktsområder, utkontraktering, arbeidsrett, personvern, utarbeidelse av policyer og retningslinjer, håndtering av klagesaker, fremstilling av saker for Finansklagenemnda og oppfølging av saker for de alminnelige domstoler.

Du rapporterer til juridisk direktør.

Aktuelle arbeidsoppgaver

 • Rettslige spørsmål innenfor bank- og finansrett, herunder finansforetaksloven, finansavtaleloven, konkurs-, pant- og garantirett, kreditt og alminnelige selskapsrettslige spørsmål
 • Vurdere juridiske problemstillinger knyttet til nye systemer og løsninger
 • Fortolkning og kvalitetssikring opp mot gjeldende og endrede rammebetingelser
 • Utarbeidelse og kvalitetssikring av kontrakter, herunder forhandlinger i tilknytning til kontraktsinngåelser
 • Utkontraktering
 • Arbeidsrett
 • Forsikringsrett
 • Internasjonalt regelverk (korrespondentavtaler og betalingsformidling)
 • Verdipapirrett
 • Styresekretærfunksjon
 • Oppfølging av klagesaker
 • Oppfølging av saker for Finansklagenemnda og de alminnelige domstoler

Kandidater med kompetanse/erfaring innenfor ett eller flere av følgende fagområder oppfordres særskilt til å søke:

 • Internasjonalt regelverk (MiFID og EMIR), EMTN-låneprogram og grensekryssende virksomhet (korrespondentavtaler, internasjonal betalingsformidling og sanksjonsregler)
 • ISDA-avtaleverk
 • Verdipapirrett, herunder verdipapirhandelloven, verdipapirfondloven og finansielle instrumenter

Kvalifikasjoner

 • Juridisk embetsekssamen/master i rettsvitenskap
 • Relevant erfaring fra bank/finans er en fordel, men ingen forutsetning

Personlige egenskaper

 • Vi søker selvstendig person med god vurderingsevne, som arbeider nøyaktig og effektivt og som har gode relasjons-, samarbeids- og kommunikasjonsferdigheter

Vi tilbyr

 • Mulighet for delvis hjemmekontor etter nærmere avtale
 • Gode utviklingsmuligheter
 • Godt arbeidsmiljø
 • Konkurransedyktige betingelser

Kontaktperson

Bjørn Ove Myhrsveen, juridisk direktør, 93866384, bjorn.ove.myhrsveen@sb1ostlandet.no

Powered by Labrador CMS