ADVOKATJOBB:

Forsvarsmateriell
Forsvarsmateriell

Forsvarsmateriell søker advokat/advokatfullmektig – tilvirkning, teknologi og offentlige anskaffelser

Søknadsfrist: 11. september

Forsvarsmateriell anskaffer og forvalter teknologien Forsvaret trenger i årene som kommer, fra kampfly og ubåter til skytjenester. Internadvokatene- og fullmektigene bistår et av landets største kontrakts- og anskaffelsesmiljøer. Se forsvarsmateriell.no.


Søknadsfrist: 11.september


Arbeidssted: Grev Wedels Plass 1, 0151 Oslo

Jobbtype: Advokat/advokatfullmektig

Type stilling: Fast


SØK STILLINGEN HER

Vi har ledig 1-4 stillinger som advokat eller advokatfullmektig
i Forsvarsmateriell.

Vi ser etter deg som har minst fire års relevant erfaring med offentlige anskaffelser, tilvirkningskontrakter/entreprise/offshore/elmek/skipsbygging eller IT-kontrakter, gjerne fra et ledende advokatfirma eller in-housemiljø. Det er en fordel om du også har jobbet med tilgrensende fagområder. Men aller viktigst er det at du er flink og motivert.

For Forsvarsmateriell kjøper inn teknologien som Forsvaret trenger for å forsvare landet vårt i årene som kommer. Sammen med 1 500 fine fagfolk vil du få bryne deg på kommersielle kontrakter for over 120 milliarder, være en synlig rådgiver for virkelig store anskaffelsesprosjekter og bidra til å løse et viktig samfunnsoppdrag.

Advokatene i Forsvarsmateriell er tett på, upretensiøse, kommersielle og engasjerte. Når vi ikke utreder anskaffelsesrettslige finurligheter, bistår i kontraktsforhandlinger eller løser tviste- og klagesaker som betyr noe, fyller vi hverdagen med kompetanseutvikling, faglige diskusjoner, mulighet for hjemmekontor, trening i arbeidstiden for de som liker det – og helt grei kaffe.

Arbeidsoppgaver

 • Juridisk og strategisk rådgivning om offentlige anskaffelser i forsvarssektoren, dynamisk kontraktsrett, forhandlinger og tvisteløsning, samt øvrige juridiske spørsmål i Forsvarsmateriell

 • Bygge tillit og relasjoner til faglig dyktige klienter i Forsvarsmateriells kontrakts- og anskaffelsesfaglige, tekniske og prosjektfaglige miljøer og organisasjonens ledelse

 • Samarbeide med og koordinere Regjeringsadvokaten, eksternadvokater, Forsvarsdepartementet, Forsvaret, forsvarsindustrien og andre aktører. Noe forberedelse av - og deltakelse i tvist

 • Være prinsipal med ansvar for opplæring av advokatfullmektiger, hvis du selv er advokat

 • Bidra til å videreutvikle og holde oppdatert Forsvarsmateriells anskaffelsesmaler og egne standardkontrakter

 • Bidra til kompetanseheving og synlighet i form av kurs, foredrag og annen kunnskapsdeling, også eksternt hvis du ønsker det

 • Ha et bevisst forhold til risiko og compliance

 • Stillingen rapporterer til juridisk direktør

Kvalifikasjoner

 • Master i rettsvitenskap eller cand.jur. med gode resultater

 • Advokatbevilling, ved ansettelse som advokat

 • Erfaring som nevnt innledningsvis

 • Beherske norsk og engelsk som juridisk arbeidsspråk

 • Svært gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner

 • Kunne bruke vanlige IT-systemer effektivt

 • Må kunne sikkerhetsklareres for Hemmelig/NATO Secret (nærmere informasjon vil bli gitt)

Ønskelig

 • Praktisk og kommersiell forståelse

 • Erfaring fra et ledende advokatfirma eller in-housemiljø

 • Kunnskap om prosjektbasert arbeid og tverrfaglige team i større organisasjoner

 • Internasjonal erfaring

Personlige egenskaper

 • Lyttende og omgjengelig

 • Kvalitetsorientert

 • Leveransedyktig med metodisk og strukturert arbeidsform

 • Du er faglig nysgjerrig og liker å holde deg oppdatert, og det er naturlig for deg å samarbeide og dele kunnskap med de rundt deg

Personlig egnethet og erfaringssammensetningen i teamet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Mulighet til å bidra i en utfordrende rolle med trygge, statlige rammer

 • Fleksibel arbeidstid, betalt overtid og et liv utenfor jobb

 • Gode muligheter for kurs og faglig utvikling

 • Erfaring fra et av Norges største og bredeste anskaffelsesmiljøer

 • Trening i arbeidstiden

 • Medlemskap i Advokatforeningen, Statens pensjonskasse og bedriftshelsetjeneste

 • Kontorer i Oslo sentrum med kantine, garderobe og treningssenter i nabobygget

Spørsmål om stillingen

Kontakt Advokat Christian Mikkelsen, 901 42 640

Stillingen(e) lønnes etter Statens lønnsregulativ som seniorrådgiver kode 1364, med lønnsspenn kroner 661 400 til 1 024 200 brutto per år. Lønnsplassering etter kvalifikasjoner. For svært erfarne søkere med spesielt gode kvalifikasjoner kan høyere lønn vurderes. Det trekkes to prosent lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

Våre ansatte kjenner seg igjen i etiske retningslinjer for statstjenesten og vil være gode ambassadører for Forsvarsmateriells kjerneverdier integritet, respekt og ansvar.

Vi ønsker et variert og mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn. De som søker hos oss må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til det nivå som er nødvendig for stillingen. Forsvarsmateriell vil ved behov legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen, https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling

Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Powered by Labrador CMS