ADVOKATJOBB:

Advokater og advokatfullmektiger - IP, teknologi & EØS

Søknadsfrist: 31. januar

CMS Kluge er et fullservice forretningsadvokatfirma, med kontorer i Oslo, Stavanger og Bergen. Kluge ble etablert i Stavanger i 1923 og har siden vært en historie om kontinuerlig vekst. Vi er en foretrukken rådgiver og diskusjonspartner for mange av de mest sentrale aktørene i norsk næringsliv, og har et solid internasjonalt nettverk. CMS Kluge har en særlig sterk posisjon innen energi, eiendom, infrastruktur, teknologi og offentlig sektor. I 2021 ble vi en del av CMS, noe som har bidratt til å styrke vår internasjonale tilstedeværelse betydelig. Våre kompetanseområder er selskapsrett og M&A, energi og klima, IPR/teknologi og media, eiendom og entreprise, infrastruktur og prosjekter, bank og finans, tvisteløsning, arbeidsrett, konkurranse- og EU-rett, offentlige anskaffelser, immaterialrett, forsikringsrett, Life Sciences & Helse, TMC, ESG, Private Equity og skatt-/avgiftsrett. CMS Kluge skal gjennom rådgivning og tett oppfølging bidra til klientens verdiskapning og bistå når komplekse juridiske spørsmål skal løses. Vi ønsker å være en langsiktig samarbeidspartner med meget god kunnskap om, og forståelse for, klientens virksomhet og bransje.


Søknadsfrist: 31.januar


Arbeidssted: Stavanger

Jobbtype: Advokat/ Advokatfullmektig

Type stilling: Fast


SØK STILLINGEN HER

Har du interesse for eller erfaring med teknologijuss, og vil jobbe i et trivelig og sterkt fagmiljø?

Vårt IPR-team i Stavanger er i sterk vekst og søker nye advokater og/eller advokatfullmektiger.

Er du teknologiinteressert og kunne tenke deg å jobbe i krysningsfeltet mellom teknologi og juss? Våre advokater får jobbe tett på den teknologiske omstillingen i samfunnet, både tilknyttet omstillingen fra tradisjonell olje- og gassvirksomhet til fornybar energiproduksjon, samt den økte digitaliseringen som foregår på en rekke områder. Som advokat hos oss vil du få jobbe med interessante problemstillinger på både rådgivnings- og tvistesiden knyttet til våre klienters ulike virksomhetsområder, som for eksempel energi og fornybar, software, akvakultur, bygg og anlegg, mobilitet, musikk, underholdning og design.

Våre advokater får gode muligheter til å bistå tidligfaseselskaper både ved etablering og som strategisk rådgiver gjennom selskapenes vekstfase. Vi benytter også innovativ teknologi for å bistå klientene på nye måter. Dette gir muligheten til å komme enda tettere inn på interessante teknologiselskaper, som jobber med fremtidens løsninger.

Vi kan tilby et sterkt fagmiljø med stadig voksende oppdragsmengde innen teknologi og immaterialrett generelt. Vårt arbeidsmiljø er hyggelig og uformelt med stort fokus på utvikling av den enkelte advokat. Du vil ha svært gode muligheter til å være en nøkkelspiller for teamets videre utvikling. Teamet er også koblet opp mot våre kontorer i Oslo og Bergen, som har tungt fokus på immaterielle rettigheter i underholdningsindustrien.

Vi samarbeider også tett med Håmsø Patentbyrå, hvilket gir en unik mulighet til å jobbe tverrfaglig med Håmsøs patenttekniske ekspertise i komplekse saker. CMS Kluge ble videre i 2021 en del av det globale CMS-systemet som medfører at vi har god tilgang på internasjonale oppdrag og klienter, samt dyktige kolleger i over 45 land.

Relevant arbeidserfaring eller spesialisering innen immaterialrett under studiet er en fordel, men flinke jurister som er i tidligfase av karrieren, og som er lærevillige, er velkommen til å søke. Også nyutdannede eller studenter som nærmer seg fullført grad, oppfordres til å søke.

Søknad sendes senest 31. januar 2023, med nærmere beskrivelse av relevant kompetanse og erfaring. CV, vitnemål og attester må vedlegges.

Kontaktpersoner

Henrik Høines, senioradvokat, tlf. 48 60 74 57

Kyrre Tangen Andersen, partner, tlf. 99 02 19 30

Powered by Labrador CMS