NYTT OM NAVN:

Vegard Michele Lund ny partner i Langseth Advokatfirma

Vegard Michele Lund.
Vegard Michele Lund.

Advokat Vegard Michele Lund har sluttet i Codex Advokat Oslo AS og tiltrådt som partner i Langseth Advokatfirma DA i Oslo.

I Codex var Lund partner og ledet arbeidsrettsavdelingen. Som partner i Langseth Advokatfirma har han fra 1. juli vært tilknyttet arbeidsrettsavdelingen.

Lund jobber med alle sider av arbeidsretten, med særlig interesse for reglene om arbeidsleie, som ble strammet betydelig inn i år. Avgrensningen mellom arbeidstakere og selvstendige oppdragstakere vil også få økt oppmerksomhet med en lovendring som trer i kraft 1. januar 2024. Spørsmål om ulike fleksible tilknytningsformer og de arbeidsrettslige og kontraktsrettslige spørsmål som da oppstår, har han god erfaring i og trives godt å jobbe med.

Lund driver rådgivning, holder kurs og bistår ved tvisteløsning i og utenfor domstolen. Som andre arbeidsrettsadvokater har han en del saker om stillingsvern, mest på vegne av arbeidsgivere, men også for arbeidstakersiden.

Powered by Labrador CMS