NYTT OM NAVN:

Tora Flaatten Skaug ny advokatfullmektig i Ræder

Tora Flaatten Skaug.
Tora Flaatten Skaug.

Advokatfullmektig Tora Flaatten Skaug har begynt i Advokatfirmaet Ræder AS i Oslo.

I Ræder vil Skaug være tilknyttet faggruppen for tvisteløsning og prosedyre, samt arbeidsrett.

Skaug har en Master i rettsvitenskap fra UiB. Hun har tidligere hatt både traineeopphold og skriveplass hos Ræder og skrev masteroppgave i skjæringsfeltet mellom sivilprosess og likestillings- og diskrimineringsrett. Oppgavens tittel var «Rettslig klageinteresse i likestillings- og diskrimineringsretten».

Powered by Labrador CMS