NYTT OM NAVN:

Stine Rigmor Grimstad til Advokatfirmaet Stine Rigmor Grimstad

Stine Rigmor Grimstad.
Stine Rigmor Grimstad.

Advokat Stine Rigmor Grimstad har sluttet i Advokatfirmaet Berg AS i Lillehammer og begynt i Advokatfirmaet Stine Rigmor Grimstad AS i Lillehammer.

Grimstads spesialområde er strafferett, herunder oppdrag som bistandsadvokat og forvarer. Hun har opparbeidet kompetanse innen familie- og arverett, og påtar seg oppdrag med skifteoppgjør ved arv og skilsmisse. Hun tilbyr bistand ved opprettelse av framtidsfullmakter og testamente. Videre påtar hun seg oppdrag innen avhending-/mangelssaker, arbeidsrett og kontraktsrett.

Grimstad har drevet som advokat siden 2020. I perioden 2006 til 2020 var hun tilsatt som politiadvokat ved Innlandet politidistrikt, og har vært påtalerettslig etterforskningsleder og politiadvokat for flere større straffesaker, herunder drapssaker, voldssaker og narkotikasaker. Hun har inngående erfaring med saker relatert til familievold og overgrep mot barn og unge. Grimstad har også solid prosedyreerfaring.

Tidligere har hun arbeidet som trygdesjef, kontorjurist ved (tidligere) Fylkestrygdekontoret, og som utreder av bedrageri av NAV-penger fra brukere og helsepersonell. I tillegg har Grimstad flere års erfaring fra kommunestyre og formannskap, som har gitt henne solid erfaring innen kommunal forvaltning og generell forvaltningsrett.

Powered by Labrador CMS