NYTT OM NAVN:

Sofie Lemona til Advokatfirmaet Legalis

Sofie Lemona.
Sofie Lemona.

Advokat Sofie Lemona har sluttet i Advokatfirmaet Nicolaisen & Co ANS i Skjetten og begynt i Advokatfirmaet Legalis i Oslo.

Lemona har spisskompetanse innenfor arv og dødsboskifter. Hun arbeider i avdeling for familie- og arverett, med særlig vekt på utarbeidelser av testamenter, ektepakter, samboeravtaler, fremtidsfullmakter samt rådgivning i forbindelse med generasjonsskifter (foregripende arveoppgjør) og gjennomføring av dødsboskifter – ofte som felles advokat for alle arvingene. Hun bistår også i forbindelse med rettslige tvister i arveoppgjør.

I tillegg har Lemona bred kompetanse innen familie- og barnerett, pengekrav, tvangsinnfordring, husleie og saker vedrørende begjæring om fravikelse og tvangssalg mv. Lemona prosederer jevnlig for domstolene.

Før advokatpraksisen arbeidet hun i Skatteetaten og Tollvesenet med rettsområdene konkurs, pengekrav og tvangsfullbyrdelse.

Lemona er en dyktig advokat med et genuint engasjement for faget. Det er viktig for henne å utføre en jobb med høy kvalitet og hun strekker seg langt for å oppnå det beste resultatet for sine klienter.

Powered by Labrador CMS