NYTT OM NAVN:

Siri Falch-Olsen ny partner i Selmer

Siri Falch-Olsen.

Advokat Siri Falch-Olsen har sluttet i Ræder Bing Advokatfirma AS i Oslo og tiltrådt som partner i Advokatfirmaet Selmer AS i Oslo.

I Selmer er Siri del av faggruppen arbeidsrett, og arbeider hovedsakelig med arbeidsrett, offentlige anskaffelser og prosedyre.

Siri har lang og bred erfaring med arbeidsrettslig rådgivning og tvisteløsning for domstolene. Hun bistår norske og internasjonale klienter i forbindelse med omorganisering og nedbemanning, virksomhetsoverdragelse, personalsaker, ansettelse og opphør av arbeidsforhold. Hun har særlig erfaring med å bistå klienter i større varslingssaker, herunder saker knyttet til arbeidsmiljørelaterte utfordringer. Siri har i tillegg betydelig erfaring med å bistå offentlige oppdragsgivere og leverandører med anskaffelsesrettslig rådgivning og tvisteløsning.

Powered by Labrador CMS