NYTT OM NAVN:

Olav Ramel Haaland til Andenæs Aaløkken Veum

Olav Ramel Haaland.
Olav Ramel Haaland.

Advokat Olav Ramel Haaland har sluttet i Advokatfirma Olav Ramel Haaland i Oslo og begynt i Advokatfirma Andenæs Aaløkken Veum DA i Oslo.

Haaland har gjennom sin advokatvirksomhet opparbeidet bred prosedyreerfaring. Erfaringen knytter seg til alle typer straffesaker. Han har også et stort nedslagsfelt i ulike sivile saker med hovedvekt på barnevern, barnefordeling, utlendingsrett og psykisk helsevern.

Powered by Labrador CMS