NYTT OM NAVN:

Maria Hempel til Agenda Risk

Maria Hempel.
Maria Hempel.

Advokat Maria Hempel har sluttet i Höegh Autoliners Management AS i Oslo og begynt i Agenda Risk AS i Oslo.

Maria Hempel er partner i Agenda Risk og leder selskapets compliancetjenster. Maria har en bakgrunn som Chief Compliance Officer og Juridisk Direktør, med særlig kompetanse i konkurranserett, korrupsjonslovgivning, sanksjoner og eksportkontroll samt GDPR.

Tidligere ansvarsområder har inkludert oppbygging av fullstending antikorrupsjonsprogram og sanksjonsprogram samt implementering og sikring av etterlevelse av øvrige complianceprogrammer.

Hempel har også håndert en multi-jurisdiksjonell kartellsak gjennom en årerekke, samt at hun var med å grunnlegge MACN (Maritime Anti-Corruption Network).

Powered by Labrador CMS