NYTT OM NAVN:

Kjersti C. Jensen til Bull & Co

Kjersti C. Jensen.
Kjersti C. Jensen.

Advokat Kjersti C. Jensen har sluttet i Advokatfirmaet Hjort DA i Oslo og tiltrådt som partner i Bull & Co Advokatfirma AS i Oslo.

Kjersti C. Jensen er ny partner i Bull fra 19. april 2021 og blir en del av eiendomsteamet i Bull.

Jensen har spesialisert seg innen eiendomsutviklingsprosjekter med et spesielt fokus på plan- og bygningsrett og grunn- og rettighetserverv. Hun kommer fra stillingen som senioradvokat i Hjort, og har også erfaring fra domstolene og som advokat hos Lund & Co.

Innen eiendom, plan og bygg jobber Jensen både med private og offentlige oppdragsgivere. Et hovedarbeidsområde de senere årene har vært knyttet til plikten til å opparbeide vei, vann og avløp før en eiendom kan bebygges eller deles, med tilhørende refusjonsoppgjør, hvor hun også har vært engasjert i en rekke rettslige prosesser og holder kurs og foredrag.

Jensen jobber også med andre eiendomsrelaterte saker som ekspropriasjon, sameier, leieavtaler, tinglysing, jordskifte og nabolovsproblemstillinger. I tillegg har hun erfaring fra fornybarsektoren og regulatoriske regler knyttet til vindkraftprosjekter, som konsesjonsprosesser og miljøkonsekvensutredninger.

Jensens sterke fagengasjement gjør at hun også har vært ansvarlig for revisjon av flere av kapitlene i kommentarutgaven til plan- og bygningsloven, og skriver artikler innenfor området.

Powered by Labrador CMS