NYTT OM NAVN:

Jorunn Hegle Hovda ny partner i Aurlien Vordahl & Co

Jorunn Hegle Hovda.
Jorunn Hegle Hovda.

Advokat Jorunn Hegle Hovda har sluttet i Advokat Jorunn Hegle Hovda og tiltrådt som partner i Aurlien Vordahl & Co Advokatfirma i Oslo.

Hovda arbeider primært med strafferett, barnerett og barnevernrett, og prosedyre tilknyttet disse rettsområdene.

Hovda er fast forsvarer for Follo og Nordre Østfold tingrett og Eidsivating lagmannsrett. Hun tar i tillegg oppdrag som bistandsadvokat, og er fast advokatvakt på Krise- og incestsenteret i Follo. Hun har lang erfaring fra påtalemyndigheten, og har omfattende prosedyreerfaring fra ting- og lagmannsrettene.

Hovda er medlem av Den norske advokatforening og Forsvarergruppen.

Powered by Labrador CMS