NYTT OM NAVN:

Ingrid Tronshaug til Wiersholm

Ingrid Tronshaug.
Ingrid Tronshaug.

Advokat Ingrid Tronshaug har sluttet i Kvale Advokatfirma DA i Oslo og begynt i Advokatfirmaet Wiersholm AS i Oslo.

Tronshaug tiltrådte som Senior Associate i Wiersholms bank, finans og restruktureringsavdeling den 1. februar 2023, og vil ta del i firmaets videreutvikling innenfor fagområdene restruktureringer, insolvens og konkursrett. Tronshaug har mer enn 13 års erfaring fra Kvale Advokatfirmas insolvensavdeling, og innehar verv som bostyrer ved Oslo tingrett.

Powered by Labrador CMS