NYTT OM NAVN:

Harald Strømstad ny partner i Bull & Co

Harald Strømstad.
Harald Strømstad.

Advokat Harald Strømstad har sluttet i Advokatfirma DLA Piper Norway DA i Oslo og tiltrådt som partner i Bull & Co Advokatfirma AS i Oslo.

Harald Strømstad er en sentral del av faggruppen på prosedyre og tvisteløsning hos Bull og bistår også inn i fast eiendom. Strømstad har jobbet med tvisteløsning og prosedyre i 25 år. Han har omfattende erfaring med prosedyre for domstolene, både for de alminnelige domstolene og for voldgiftsretten. Disse har inkludert saker om midlertidig forføyning og arrest, samt saker for The Arbitration Institute of The Stockholm Chamber of Commerce.

Strømstad har bistått i kompliserte kommersielle tvister innenfor en lang rekke rettsområder og med svært varierte faktiske saksforhold. Kjernekompetansen ligger i å formidle kompliserte fakta lettfattelig og logisk for domstolen og å organisere og lede enhver prosess på den måten som i størst mulig grad tjener saken.

Powered by Labrador CMS