NYTT OM NAVN:

Geir Morten Brandhaug har startet opp Advokatfirmaet Brandhaug

Geir Morten Brandhaug.
Geir Morten Brandhaug.

Advokat Geir Morten Brandhaug har sluttet i Advokatfirmaet Berg AS i Lillehammer og startet opp Advokatfirmaet Brandhaug AS i Lillehammer.

Etter mange år i offentlig forvaltning med bakgrunn både fra departement og NAV, ble Brandhaug i 2019 ansatt hos Advokatfirmaet Berg AS i Lillehammer. Han fikk bevilling i 2020 og har bistått klienter blant annet innen personskadeerstatning og forsikring. Brandhaug har også bistått klienter i saker som gjelder arv, samliv, mangelsaker og NAV-saker. Mange års erfaring på ulike nivåer i NAV-systemet har dessuten gitt han solid kompetanse på forvaltningsrett generelt og trygderett spesielt. Det å kunne tilby sin NAV-ekspertise overfor klienter som trenger bistand i klage- eller ankesaker, eller å fremsette søksmål for lagmannsretten, er noe Brandhaug vil satse på også fremover. Brandhaug har også flere ganger vært forsvarer for klienter som står tiltalt for trygdemisbruk. Også i disse sakene har han erfart at sin kompetanse fra NAV er svært verdifull.

Etter å ha lekt med tanken en lengre periode, bestemte Brandhaug seg for å starte egen praksis fra 1. august i år. Han holder til i hyggelige lokaler sentralt i Lillehammer og tilbyr sine tjenester hovedsakelig innenfor de områder han kan aller best, som er personskadeerstatning, forsikring og trygderett. Men han håndterer også saker på andre områder. Brandhaug jobber for at sine klienter skal føle seg godt ivaretatt, at de kan stole på hans kompetanse og at han leverer raskt og med høy kvalitet. Det å ta seg tid til å opprette tillit og ha en god dialog med klient mens oppdraget utføres, er viktig for Brandhaug.

Powered by Labrador CMS