NYTT OM NAVN:

Elizabeth Dahle til Aurlien Vordahl & Co

Elizabeth Dahle.

Advokat Elizabeth Dahle har begynt i Aurlien Vordahl & Co i Oslo.

Elizabeth Dale tiltrådte som advokat i Aurlien Vordahl & Co Advokatfirma mai 2024. Elizabeth jobber med fast eiendoms rettsforhold, og har i løpet av de siste årene opparbeidet seg betydelig kompetanse innenfor feltet. 

Særlig har hun lang erfaring med tvister knyttet til kjøp og salg av fast eiendom, og har tidligere jobbet for forsikringsselskap med denne typen saker. Hun bistår klienter med løpende rådgivning, forhandlinger og tvisteløsning.

Powered by Labrador CMS