NYTT OM NAVN:

Elisabeth Sejersted Brodtkorb har startet opp Advokat Elisabeth Sejersted Brodtkorb

Elisabeth Sejersted Brodtkorb.
Elisabeth Sejersted Brodtkorb.

Advokat Elisabeth Sejersted Brodtkorb har sluttet i Advokatkollegiet Kindem & Co i Oslo og startet opp Advokat Elisabeth Sejersted Brodtkorb i Oslo.

Brodtkorb arbeider hovedsakelig med barne- og familierett, herunder komplekse foreldretvister, barnevern og barnebortføring. Hun har spesialkompetanse innen barnebortføring og står på Justis- og beredskapsdepartementets lite over advokater som tar slike oppdrag. Hun har bred erfaring som bistandsadvokat og er fast bistandsadvokat for Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett.

Brodtkorb har drevet egen virksomhet i advokatkollegiet Kindem & Co og driver nå egen advokatvirksomhet videre.

Powered by Labrador CMS