NYTT OM NAVN:

Dag Saltnes ny partner i Law.no Advokatfirma

Dag Saltnes.
Dag Saltnes.

Advokat Dag Saltnes har sluttet i Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers AS i Bergen og tiltrådt som partner i Law.no Advokatfirma AS i Bergen.

Saltnes har jobbet mer enn 35 år som advokat i Bergen, hvor halvparten har vært i multidisiplinære firma (Andersen Legal, EY TAX og Advokatfirmaet PwC) og den andre halvparten i tradisjonelle advokatfirma (Secher/DLA som i ettertid er fusjonert med SANDS). Fagområdene er i grenselandet mellom juss og økonomi og særlig skatterett, finansjuss og transaksjoner. Fokuset er på strategisk rådgivning og planlegging innenfor disse fagområdene, men han tar også oppdrag med tvisteløsning som prosedyre og mekling.

Saltnes holder på å utvikle Law.no Advokatfirma AS til å være 100 % digitalt, og basert på prinsippene for delingsøkonomi. Firmaet leverer fullverdig infrastruktur for å drive som advokat i form av fag- og IT-system, telefoni, web-sider, forsikring, regnskap og revisjon, juridiske kilder, mal- og rutineverk, opplæring mm. Erfarne jurister som vil avslutte karrieren som advokat, eller som vil starte opp advokatvirksomhet med lav finansiell risiko, kan dra nytte av prinsippene for delingsøkonomi, ifølge Saltnes.

Powered by Labrador CMS