NYTT OM NAVN:

Camilla Hagen til Advokatfirma Andenæs Aaløkken Veum

Camilla Hagen.
Camilla Hagen.

Advokat Camilla Hagen har sluttet i Advokat Camilla Hagen AS i Østerås og begynt i Advokatfirma Andenæs Aaløkken Veum DA i Oslo.

Hagen jobber primært med foreldretvister og barnevernssaker, hvor hun har bred prosedyreerfaring fra alle domstolsnivåer, samt innen barnevernfeltet også i EMD. Hun bistår både privatpersoner og kommuner innen barnevernsfeltet. Hagen hadde sin første prøvesak i Høyesterett og besto den tilbake i 2018. I tillegg jobber hun med skiftesaker og strafferett.

Hagen sitter i Advokatforeningens lovutvalg for familie, arv og skifte og i aksjonskomiteen som jobber for en bærekraftig rettshjelpsordning i disse dager.

Powered by Labrador CMS