NYTT OM NAVN:

Bård Erlend Hansen til Aurlien Vordahl & Co

Bård Erlend Hansen.
Bård Erlend Hansen.

Advokat Bård Erlend Hansen har sluttet i SBF Skatteadvokater AS i Oslo og tiltrådt som partner i Aurlien Vordahl & Co Advokatfirma AS i Oslo.

Hansen tiltrådte som partner i Aurlien Vordahl & Co Advokatfirma oktober 2021. Han har lang og bred erfaring som advokat, og har særskilt kompetanse innenfor skatterett og selskapsrett.

Bård Erlend Hansen bistår privatpersoner og bedrifter med alle skattespørsmål, også i internasjonale forhold. Han bistår også i saker overfor skattemyndighetene, både i den administrative klagebehandlingen og ved prosedyre for de alminnelige domstoler.

Hansen har også bred erfaring innen selskapsrett, og bistår blant annet ved etablering av virksomhet, omdanning, generasjonsskifter, egenkapital-transaksjoner og andre transaksjoner.

Powered by Labrador CMS