NYTT OM NAVN:

Barbro Paulsen til Advokatfirmaet Rogstad

Barbro Paulsen.
Barbro Paulsen.

Advokat Barbro Paulsen har sluttet i Advokatfirmaet Helle Hansen AS i Bergen og begynt i Advokatfirmaet Rogstad AS i Oslo.

Paulsen jobber ca. 50/50 med offentlig og privat rett, i hovedsak med strafferett og litt med barnevern. Paulsen har de siste par år hatt fokus på og bistått flere når det gjelder spørsmål om lovligheten av ny-innførte krisefullmakter og forskrifter i saker der borgere har blitt ilagt forelegg grunnet kryssing av landegrenser, mistet jobben som følge av at de for eksempel har nektet å teste seg, eller hvor små- og/eller mellomstore næringsvirksomheter har fått problemer grunnet tiltak. Hun jobber også med kontraktsrett, barnefordeling og familierett.

Paulsen har arbeidet fire år som frivillig hos Gatejuristen Tromsø og Oslo, samt arbeid pro bono for Rettshjelpssentralen i Oslo siden 2017.

Powered by Labrador CMS