NYTT OM NAVN:

Anette Fjeld til Simonsen Vogt Wiig

Anette Fjeld.
Anette Fjeld.

Advokat Anette Fjeld har sluttet i Deloitte Advokatfirma AS i Oslo og tiltrådt som partner i Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS i Oslo.

Anette er spesialisert innen tvisteløsning og prosedyre for domstolene, og har møterett for Høyesterett. Hun har erfaring med prosedyre for alle rettsinstanser og EFTA-domstolen, og det fra begge sider av dommerbordet i lagmannsrett og tingrett. Anette blir del av SVW prosedyreavdeling hvor hun vil benytte sine spisskompetanser innenfor skatte- og avgiftsprosedyre, samt forsikrings- og erstatningsrett.

Powered by Labrador CMS