Rime Advokatfirma ønsker å rekruttere 1-2 nye partnere.

Søknadsfrist: Snarest

Opprinnelsen og historien til Rime Advokatfirma startet i 1964 i Oslo. Rime har alltid hatt insolvens og konkurs som spesialområder. Hvert år behandler Rime et betydelig antall konkursbo, hvorav mange er kompliserte og ressurskrevende.

Rime har de siste 10 år utvidet sitt faglige område, og er i dag et moderne, fremtidsrettet og teknologibasert kunnskapsbedrift som leverer juridiske tjenester til bedrifter og privatpersoner, herunder innen bank og finans, selskapsrett, fast eiendom, arbeidsrett, idretts- og foreningsrett samt skatte- og avgiftsrett. Gjennom kompetanse, entusiasme og innovasjon er firmaet genuint opptatt av å løse klientenes saker.

 Mer opplysninger om Rime finnes på www.rime.no

Søknadsfrist: Snarest

Arbeidssted: Oslo

Jobbtype: Fast

Type stilling: Advokat


SØK STILLINGEN HER

Hva vi ønsker:

Rime ønsker å videreutvikle firmaet ytterligere og ønsker derfor å ta inn 1-2 nye partnere med forretningsjuridisk kompetanse. Dette fortrinnsvis innenfor våre eksisterende fagområder, men også andre områder kan være aktuelt.

Vi ønsker kandidater som:

- Har en portefølje som kan videreutvikles i samarbeid med oss

- Ønsker å delta i driften og utviklingen av firmaet

- Vil arbeide utadrettet med salg av firmaets tjenester

- Formidler gode holdninger og bidrar til kvalitet i alle ledd av firmaets virksomhet

- Er en god veileder, motivator og inspirasjonskilde for sine kolleger

- Kommuniserer godt både på norsk og engelsk

- Har erfaring med selvstendig advokatvirksomhet, helst som partner, assosiert partner eller senioradvokat

Hva Rime kan tilby:

Rime tilbyr er miljø der vi er opptatt av gode holdninger og faglig kompetanse. Vi vil at våre klienter skal oppfatte av vi tilfører verdier ved konstruktiv og faglig god bistand. Våre motparter skal oppfatte oss som profesjonelle, faglig sterke og ikke konfliktskapende.

Vi ønsker at våre medarbeidere skal ha en god balanse mellom jobb og privatliv, der arbeidet kan kombineres med et aktivt familieliv. Når vi er på jobb skal vi ha et godt og oversiktlig sosialt miljø. Blir det hektisk, kan vi stole på at vi bistår hverandre og danner team der det er nødvendig.

Partnermodellen i Rime innebærer en likedeling av overskuddet, gitt oppfyllelse av nærmere angitte mål. Partnermodellen fremmer derfor samarbeid og utveksling av oppdrag der det er hensiktsmessig. Inntjeningskravene er fastsatt i tråd med det firmaets størrelse og profil gir rom for.

Vi har gode forsikrings og pensjonsordninger, samt at vi sikrer partnerne ved sykdom og ved graviditet.

Ønsker du mer informasjon om stillingen kan våre konsulenter i Pedersen & Partners kontaktes:

Hos Rime kan du kontakte:

Om Rime:

Opprinnelsen og historien til Rime Advokatfirma startet i 1964 i Oslo. Rime har alltid hatt insolvens og konkurs som spesialområder. Hvert år behandler Rime et betydelig antall konkursbo, hvorav mange er kompliserte og ressurskrevende.

Rime har de siste 10 år utvidet sitt faglige område, og er i dag et moderne, fremtidsrettet og teknologibasert kunnskapsbedrift som leverer juridiske tjenester til bedrifter og privatpersoner, herunder innen bank og finans, selskapsrett, fast eiendom, arbeidsrett, idretts- og foreningsrett samt skatte- og avgiftsrett. Gjennom kompetanse, entusiasme og innovasjon er firmaet genuint opptatt av å løse klientenes saker.

Selskapet har i dag 25 ansatte, hvorav 5 advokatfullmektiger, 2 advokater og 9 partnere. 5 av partnerne er oppnevnt som bostyrere ved Oslo tingrett. De øvrige 4 partnerne arbeider innen spesialområder som bank og finans, fast eiendom/entreprise, skatt og transaksjoner. Vi prosederer jevnlig for norske domstoler.

Rekrutteringen av ny(e) partner(e) er en del av et pågående generasjonsskifte blant partnerne i Rime, og vil være basis for firmaets videre vekst innen de forretningsjuridiske områdene.

Rime Advokater har et omfattende nasjonalt og internasjonalt nettverk med advokatfirmaer og andre tjenesteytere, som selskapet kan dra nytte av ved håndtering av advokatoppdrag. Rime er som eneste norske medlem tilsluttet Lawyers Associated Worldwide (LAW). Dette er et globalt nettverk av nærmere 100 uavhengige advokatfirmaer med mer enn 4000 advokater. Gjennom LAW får Rime jevnlige henvisninger av oppdrag fra utenlandske kolleger, samtidig som samarbeidet betyr at Rime kan tilby privatpersoner og bedrifter førsteklasses juridiske tjenester i nesten 60 land over hele verden.

Mer opplysninger om Rime finnes på www.rime.no

Powered by Labrador CMS